Auteur
Module I, le├žon 7.

écrire*

Täydennä kirjoittaa-verbillä. Lue koko lause tarkasti ja mieti mihin muotoon verbin kirjoitat. Myös infinitiiviä kysytään.
1. Qu'est-ce que vous ?
2. Nous des lettres.
   (une lettre = kirje)
3. Nous aimons des lettres.
4. Et toi, qu'est-ce que tu ?
5. Moi? Rien. Je n' pas de lettres.
6. Marc des lettres à sa copine.
7. Marc et sa copine, ils des méls aussi.
   (un mél = sähköpostiviesti)


(HUOM. Vous aimez manger des olives.
Tässä ensimmäinen verbi taipuu subjektin mukaan.
Jälkimmäinen verbi 'manger' on perusmuodossa.)