Auteur
Module I, le├žon 4.

Les mots croisés

Lue lause ja kirjoita kysytty sana laatikkoon. Saat sanavihjeen painamalla numeroa ristikossa. Lauseet näkyvät ristikon alapuolellakin. Vihje-painike antaa sinulle seuraavan kirjaimen, mutta pistemääräsi laskee.
 1     2          
3          4      
      5       6   
  7            
        8      
9              
     10         
    11          
12          13      
14              
      15        
            

Horizontalement:

1. Tu as ___? On va manger au restaurant? (nälkä)
5. Marc est ___. (kalpea)
7. Où est ma ___? (paikka)
8. Ma serviette est ___. (likainen)
9. C'est son copain sans ___? (epäilemättä, varmaankin)
10. ___! On va à la boulangerie. (Tulkaa!)
13. Rachida a mal à la ___. (pää)
14. Nous ___ soif. Nous prenons du coca.
15. Mon ___ est où? (istuin, penkki)

Verticalement:

2. Je suis ___. (sairas)
3. Oh, là là! Une ___ de 20 euros! (sakko)
4. Je n'ai ___ mal aux yeux. (enää)
5. Je ___ à mon copain. (ajattelen)
6. Tu as mal ___ part?
7. Tu ne prends pas le métro? ___? (Miksi?)
11. Tu ne ___ pas ton âge? (Etkö sano)
12. Vastakohta prepositiolle AVEC.
13. C'est une ___ bonne idée! (erittäin, todella)