Auteur
Module I, le├žon 3.

Les mots croisés

Lue lause ja kirjoita kysytty sana laatikkoon. Saat sanavihjeen painamalla numeroa ristikossa. Lauseet näkyvät ristikon alapuolellakin. Vihje-painike antaa sinulle seuraavan kirjaimen, mutta pistemääräsi laskee.
 1    2       3        
       4        5   
6                
           7     
  8       9         
              
     10     11       12   
  13              
     14           
15                
              
 16               
              
   17             

Horizontalement / Vaakasuoraan:

1. C'est __. (lauantai)
4. Un croissant, c'est __? (paljonko?)
6. Tu __ le métro?
8. Ça __ deux euros dix.
9. Au __, mademoiselle. (näkemiin)
10. Tu viens __ moi? (kanssani)
14. Je vais __ mon ticket. (leimata)
15. Ce n'est pas une bonne __. (ajatus)
16. Nous allons à la __. (leipomoon)
17. Bonjour, __ Lambert! (herra)

Verticalement / Pystysuoraan:

2. J'ai la __. (kolikot; tasaraha)
3. J'ai une serviette dans ma __. (taskussani)
5. Mon __, c'est Virtanen.
6. __ pas? (Miksipäs ei?)
7. Il est où, mon __? (lippu)
11. Rachida est ma __. (kaveri)
12. Votre __, s'il vous plaît? (osoitteenne)
13. Votre __, s'il vous plaît? (etunimenne)
14. Vincent est mon __. (kaveri)