Auteur
Module I, le├žon 2.

Les mots croisés

Lue lause ja kirjoita kysytty sana laatikkoon. Saat sanavihjeen painamalla numeroa ristikossa. Lauseet näkyvät ristikon alapuolellakin. Vihje-painike antaa sinulle seuraavan kirjaimen, mutta pistemääräsi laskee.
       1   2       
3     4     5      6     
  7            8   
             
9            10     
             
11               
        12       
 13              
             
 14              
      15         
   16            

Horizontalement / Vaakasuoraan:

1. Jemina Virtanen __ finlandaise.
4. Vous __ américain?
9. Voilà une __. (lautasliina)
10. Ei.
11. __, Monsieur Lambert. (Hauska tutustua.)
13. Pekka est français? Non, il est __.
14. Jean-Claude Van Damme est __. (belgialainen)
16. Marc, je te __ Mylène. (esittelen)

Verticalement / Pystysuoraan:

2. Nous __ à la MJC.
3. Benoît est __.
5. Marc et Vincent __ à Toulouse. (ovat)
6. Nicolas Sarkozy est __.
7. Rachida est __.
8. Céline Dion est __.
12. Anteeksi.
15. Tu __ où? (Missä sinä olet?)