Auteur
Module I, le├žon 2.

être* = olla

Muodosta järkeviä lauseita. Ole tarkkana olla-verbin kanssa.