Auteur
Module I, le├žon 1.

Les mots croisés

Lue lause ja kirjoita kysytty sana laatikkoon. Saat sanavihjeen painamalla numeroa ristikossa. Lauseet näkyvät ristikon alapuolellakin. Vihje-painike antaa sinulle seuraavan kirjaimen, mutta pistemääräsi laskee.
  1    2     3    4     
5        6        
     7         
            
     8         
 9             
        10      
   11           
12              
 13        14     15    
   16           
            

Horizontalement / Vaakasuoraan:

3. Un thé ___, s'il te plaît. (sokeroitu/sokerilla)
5. Kiitos.
7. Päivää! / Huomenta!
8. Ça ___, Marc?
9. 16
10. Un ___, s'il te plaît. (kahvi)
12. Un thé ___ un jus? (vai, tai)
13. Et ___? Tu veux un thé? (Painota sinä-sanaa.)
16. Une ____, s'il te plaît. (limsa)

Verticalement / Pystysuoraan:

1. Ah, voilà Mylène! Elle ___! (saapuu)
2. J'___ 15 ans.
4. Tu veux un ___? (voisarven)
5. ___, je m'appelle Vincent. (Painota minä-sanaa.)
6. Un ___, s'il te plaît. (kokis)
8. Tu ___ un jus d'orange? (haluatko)
9. Moi! / Terve!
11. Annettaessa "ole hyvä".
14. J'ai 17 ___.
15. ___ m'appelle Rachida.