Auteur
Module II, le├žon 11.

Käännä seuraavat apuverbit sisältävät rakenteet. Vihje-painike antaa sinulle seuraavan kirjaimen, mutta pistemääräsi laskee.
1. Je au concert.
    Haluan mennä konserttiin.
2. Tu avec nous.
    Sinä et voi tulla meidän kanssamme.
3. Rachida samedi.
    Rachidan täytyy lähteä lauantaina.
4. Mes parents ce soir
    Vanhempani haluavat tanssia tänä iltana.
5. Ils des problèmes.
    Heillä voi olla ongelmia.
6. Vous en retard!
    Te ette saa olla myöhässä!
7. Nous le métro.
    Me emme halua myöhästyä metrosta.
8. Vous à votre professeur.
    Voitte kysyä opettajaltanne.
9. Ils leurs billets.
    Heidän ei täydy varata lippujaan.