Pii 7 luvut 2.7-2.13

Kysymys 1 / 15:

Mikä seuraavista ei ole nelikulmio?

Vastauksesi:

kuutio
suunnikas
suorakulmio
neliö