Pii 7 luvut 2.7-2.13

Kysymys 1 / 15:

Kuinka monta yhtä pitkää sivua on tasasivuisessa kolmiossa?

Vastauksesi:

2
3
0
1